X
تبلیغات
رایتل

دوشنبه 4 دی 1396 ساعت 10:12

یک دو سه چهار...

شمردن آهنگین عددها مرا به شوق می آورد...دخترک پر نشاط و زبل ا صفهانی (مربی ام) بالا و پایین می پرد و می شمرد...

در آغوشش می کشم، می گویم که دلم برایش تنگ شده ....

دوران نقاهت ام هنوز تمام نشده، باید سه ماه از تاریخ جراحی ام میگذشت اما دیگر تاب نیاوردم... بیست  روز به خودم تخفیف دادم و راهی باشگاه شدم...از صبح هیجان داشتم، هیجانِ دیدار دوستانم، هیجان بالا و پایین پریدن ها ...

توی آینه باشگاه خودم رو چک میکنم، بدک نیست...کمی صاف و صوف تر شده ام  اما هنوز خیلی  مانده ...بهار خانم قصه ما لاغری به خودش یاد نداره، تا بوده تپل مپل ...وروجک ها هم استایلاشون به خودم برده، چهار شانه و درشت...دیروز نگاهشان می کردم و دلم قنج میرفت ...آنچنان خودشان را ساخته اند  که نگو... مهندس کوچیک با ورزش و رژیم غذایی ، فرفروک با رژیم تحت نظر پزشک و مهندس بزرگه هم سالم خوری رو پیشه کرده...عزیز و خواستنی شده اند...دلم  مهمانی می خواهد...جمعی، دور همی ، گل بگوییم و گل بشنویم...